Vi må signere en Databehandleravtale med dere?

Når du kjøper tjenester hos oss blir vi din Databehandler, og du er pålagt ved lov å ha en Databehandleravtale med oss. En slik avtale er derfor innlemmet som del av vår Tjenesteavtale:

https://www.proisp.no/tjenesteavtale/#2

Avtalen behøver ikke signeres for utover det elektroniske samtykket du avgir ved kjøp.

Underleverandører fremgår av vår Personvernerklæring:

https://www.proisp.no/personvern

Det er ikke adgang til å gjøre endringer i avtalen. I spesielle situasjoner vil det være mulig å avtale tillegg til avtalen, for eksempel dersom personopplysninger skal behandles i tråd med personvernsertifiseringer, eller liknende. Kontakt Kundeservice dersom du har spørsmål rundt dette.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse