Tilgjengelige PHP-moduler

Følgende PHP-moduler er tilgjengelige på ny plattform. Dersom du ikke finner modulen du ser etter på listen er den ikke tilgjengelig, og kan ikke benyttes. Dersom du er avhengig av modulen må du vurdere å skrive om funksjonen som bruker modulen, eller flytte til en VPS.

bcmath
bz2
calendar
cgi-fcgi
ctype
curl
date
dba
dom
exif
fileinfo
filter
gd
gettext
hash

iconv
imagick
imap
intl
json
libxml
mbstring
mysqli
mysqlnd
openssl
pcre
PDO
pdo_mysql
pdo_sqlite
Phar
readline
Reflection

session
SimpleXML
soap
sodium
SPL
sqlite3
standard
sysvshm
tokenizer
xml
xmlreader
xmlrpc
xmlwriter
xsl
Zend OPcache
zip
zlib

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse