Ekstern tilgang til MySQL-databaser

Alle MySQL-databaser må benyttes innenfor vårt nett. I praksis betyr dette at du ikke kan:

  1. Benytte MySQL hos oss og et webhotell eller en applikasjon på utsiden av vårt nett.
  2. Benytte webhotell hos oss og en MySQL-database på utsiden av vårt nett.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse