Boxtrapper

Boxtrapper er fjernet og erstattes av et plattform-integrert spamfilter, som administreres fra det enhetlige kontrollpanelet. Det er mao. ikke lenger behov for å gå igjennom mail som tidligere ble fanget av Boxtrapper.

Alle tidligere regler som medførte at legitim epost ble fanget opp av Boxtrapper er deaktivert og fjernet i sin helhet. Det er heller ikke lenger anledning til å legge til nye. For å administrere blokkerings- og akseptlister kan du velge "Blokkert-/godkjentliste" for epostkontoen i Kontrollpanelet.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse