Legge til e-postkonto i Office 365

mceclip0.png

1. Skriv inn e-postadressen.
2. Klikk på «Avanserte alternativer».
3. Huk på «La meg konfigurere kontoen manuelt».
4. Klikk «Koble til».

mceclip1.png
5. Velg «IMAP».

6. Skriv inn informasjon for de aktuelle parametere med informasjonen gitt nedenfor

Innkommende e-post: imap.proisp.no
Krypteringsmetode: SSL
Port: 993

Utgående e-post: smtp.proisp.no
Krypteringsmetode: SSL
Port: 465

mceclip0.png
12. Klikk «Neste».
13. Skriv inn passordet tilknyttet e-posten.

mceclip4.png
14. Klikk «Koble til».
15. Huk vekk «Konfigurer Outlook Mobile på telefonen også».

mceclip5.png
16. Klikk «Fullført».
17. Klikk «Fil».

mceclip6.png
18. Klikk «Kontoinnstillinger» og deretter «Kontoinnstillinger» igjen.

mceclip7.png
19. Marker kontoen og klikk «Endre».

mceclip8.png
20. I feltet for «Bane til rotmappe» skriv: INBOX

mceclip9.png
21. Klikk «Neste» og så klikk «Fullført».

22. Gratulerer! Du har nå lagt inn din epostkonto i Office 365.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse