Endre e-postinnstillinger i Outlook 365

Denne guiden viser hvordan man går frem for å endre på innkommende og utgående (SMTP) innstillinger for Microsoft Outlook 365.
Microsoft har den senere tid endret på hvor en går for å endre på innstillinger for en e-post som er satt opp i Outlook fra tidligere av. Det er også mulig å endre innstillinger å gå via Mail i kontrollpanel som vil vise den gamle metoden, mens denne guiden vil vise oss hvordan endre dette i Outlook programmet.

Denne guiden vil kunne hjelpe å feilsøke problemer med mottak og sending av e-post og tar utgangspunkt at e-posten er satt opp med IMAP og ikke POP3.
Skjermbildene som viser i denne guiden er standard oppsett av e-post kontoer og bør i de fleste tilfeller være satt opp slik. 

Steg 1:
Klikk på "Fil" øverst i Outlook sin meny som vist nedenfor:

Endre serveroppsett Outlook 365
Steg 2:

 1. Hvis en har flere e-post adresser satt opp i Outlook må en velge hvilken en ønsker å gjøre endringer for.
 2. Trykk på "Kontoinnstillinger".
 3. Trykk på "Serverinnstillinger"

Meny Outlook 365
Steg 3:

 1. I dette feltet står e-post adressen. ola@dittdomene.net skal ikke benyttes da det kun er ett eksempel.
 2. I dette feltet står passordet til e-post kontoen.
 3. Her skal inngående server stå. imap.proisp.no
 4. Port 993 er standard for kryptert (SSL/TLS) tilkobling. Denne kan endres til port 143 uten kryptering, men det er ikke noe vi anbefaler.
 5. SSL/TLS er standard og bør være valgt. Hvis den endres til ingen kryptering må pkt 4 ovenfor endres til port 143.
 6. Trykk på "Neste".

mceclip0.png
Steg 4:

 1. Angi "smtp.proisp.no" i feltet for "Server".
 2. Angi port 465.
 3. Velg (SSL/TLS) under "Krypteringsmetode". Endres dette til "STARTTLS" eller "Ingen kryptering" må også pkt 2 ovenfor endres til port 587.
 4. Denne må stå på for å tillate sending fra våre servere og er også standard satt slik av Outlook.

mceclip0.png

Ferdig
Vi har nå vært igjennom hvordan vi kan finne frem til serverinnstillinger for en e-post konto satt opp i Outlook 365.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse