Serverinformasjon for oppsett av e-post

For oppsett av epost skal følgende benyttes, også der du har benyttet mail.dittdomene.net eller cpanelxx.proisp.no:
Serverfunksjon Protokoll Vertsnavn Port Kryptering
Innkommende epost IMAP imap.proisp.no 993 SSL/TLS
Utgående epost SMTP smtp.proisp.no 465 SSL/TLS
Kalender calDAV caldav.proisp.no 443  
Kontakter cardDAV carddav.proisp.no 443  
         
Du kan også benytte port 143 med STARTTLS eller INGEN kryptering for innkommende server og 587 med STARTTLS eller INGEN kryptering for utgående server; men vi anbefaler å bruke innstillingene slik de er vist i tabellen over. 
Server for både innkommende og utgående epost krever passordgodkjenning.
Brukernavn: hele epostadressen - f.eks. navn@dittdomene.net

NB! Øvrige kombinasjoner av vertsnavn og porter kan ikke benyttes. Serveren støtter SSL/TLS og STARTTLS der det er tilgjengelig, med portene som er nevnt over.
Vi anbefaler på det sterkeste at du benytter IMAP ved oppsett av epost. Ved bruk av POP3 blir epost lastet ned til enheten, og fjernet fra server som standard. Dette vanskeliggjør lesing av epost på flere enheter, f.eks. mobil og PC. Les mer om forskjellen på POP3 og IMAP.
Hvis du likevel ønsker å benytte POP3 så skal du benytte følgende innstillinger:
Serverfunksjon Protokoll Vertsnavn Port Kryptering
Innkommende epost POP3 pop.proisp.no 995 SSL/TLS
Utgående epost SMTP smtp.proisp.no 465 SSL/TLS

 

Du kan også benytte port 110 med STARTTLS eller INGEN kryptering for innkommende server og 587 med STARTTLS eller INGEN kryptering for utgående server; men vi anbefaler å bruke innstillingene slik de er vist i tabellen over. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse