Legge til e-postkonto i Apple Mail

Denne guiden viser hvordan du oppretter en e-postkonto i Apple Mail som er standardprogrammet til MacBook og iMac.

For oppsett av e-post i Apple Mail bør du benytte verdier som gitt under. Bytt ut verdiene med de verdier som gjelder for din e-postkonto hos PRO ISP. Vi har i dette eksempelet benyttet ola@dittdomene.net som e-postadresse med ett gitt passord.

Steg 1:
Ha Mail (programmet) åpent på din maskin og klikk på "Mail" oppe til venstre, velg deretter "Legg til konto.." for å kunne sette opp kontoen du 

Apple mail oppsett
Velg "Annen Mail-konto", dette er fordi du skal kunne få valget med IMAP. Vi anbefaler IMAP da dette synkroniserer epost historikk på alle dine enheter og webmail.

Kontooppsett i Apple mail
Steg 2:
Fyll ut din informasjon

 1. Tast inn navnet du ønsker skal stå som avsender på dine utgående epost. Vi har i dette eksempelet tastet inn navnet "Ola".
 2. Tast inn e-postadressen din. Vi har i dette eksempelet tastet inn e-postadressen "ola@dittdomene.net".
 3. Tast inn passord for e-postadressen.
 4. Klikk på knappen "Logg på" for å gå videre.

Legg inn navn og epost adresse i Apple Mail
Steg 3:
Innstillinger for innkommende e-posttjener. Valg for POP eller IMAP

 1. Tast inn brukernavnet for denne e-postkontoen. Brukernavnet er e-postadressen du ønsker å legge til. Vi har i dette eksempelet tastet inn e-postadressen "ola@dittdomene.net".
 2. Tast inn passordet tilhørende e-postkontoen.
 3. Velg om du ønsker e-postkontoen satt opp med POP eller IMAP. Vi har i dette eksempelet valgt IMAP som er anbefalt.
 4. Tast inn innkommende e-posttjener som gjelder for din e-postkonto.
  Innkommende e-posttjener skal våre imap.proisp.no.
 5. Tast inn utgående e-posttjener som gjelder for din epostkonto.
  Utgående e-posttjener skal være smtp.proisp.no.
 6. Klikk på knappen "Logg på" for å gå videre.

mceclip1.png

Når du nå klikker logg på så vil Apple Mail finne innstillingene for porter og kryptering automatisk og du skal være klar til å motta og sende epost.

Ferdig
Vi har nå vært gjennom hvordan vi kan sette opp en e-postkonto i Apple Mail.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse