Script- og programmeringsspråk utilgjengelig på ny plattform

Følgende kodespråk og teknologi vil ikke være tilgjengelig på den nye plattformen etter migrering:

  • CGI
  • Node.js
  • Perl
  • Python
  • Ruby On Rails
  • SSI

Dersom du må benytte noen av disse teknologiene må du flytte til en VPS.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse