Funksjonalitet som blir utilgjengelig på ny plattform

En rekke funksjoner på nåværende plattform (cPanel), vil være utilgjengelig på ny plattform. Her lister vi opp endringene, samt hva som kan gjøres for å bruke samme funksjonalitet om mulig.

Funksjonalitet

Alternativ

Backup

Selvbetjening i Kontrollpanelet foreløpig utilgjengelig på ny plattform. Kontakt Kundeservice i mellomtiden.

Endre MIME-typer Benytt innstillinger i .htaccess.
Endre Apache handlers Benytt innstillinger i .htaccess.
IP banning/filter Benytt innstillinger i .htaccess.
Hot link beskyttelse Benytt innstillinger i .htaccess.
Access log Ingen. Utilgjengelig på ny plattform.
Error log Kun PHP
Oversikt over ressursforbruk på serveren Ingen. Utilgjengelig på ny plattform.
Perl-moduler Ingen. Utilgjengelig på ny plattform.
Sette opp Python app Ingen. Utilgjengelig på ny plattform.
Sette opp Node.js app Ingen. Utilgjengelig på ny plattform.
Custom 404/feilmeldinger Benytt innstillinger i .htaccess.
Ekstern tilgang til MySQL Ingen. Utilgjengelig på ny plattform.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse