Legge til e-postkonto i Gmail App for iPhone/Android

Denne guiden viser hvordan man går frem for å sette opp din e-postadresse med Gmail sin app for lesing og sending av e-post.
App kan lastes ned hos Google Play.

For oppsett av e-post på Gmail skal du benytte verdier som gitt under. Bytt ut verdiene med de verdier som gjelder for din e-postkonto hos PRO ISP. Vi har i dette eksempelet benyttet ola@dittdomene.net som e-postkonto med ett gitt passord. For inn og utgående epostserver skal du benytte mail.dittdomene.net (hvor du bytter ut dittdomene.net med domenenavnet ditt) som tjenernavn.
Har en ikke domenet og SSL hos PRO ISP kan en benytte cpanelX.proisp.no som innkommende og utgående epostserver. Husk da å bytte ut X med server nummeret.

Steg 1 - Åpne App'en på din telefon
Trykk på "Logg på".

Gmail App Android
Steg 2:
Velg "Annet".

Legg til ny konto Gmail App
Steg 3
Skriv inn brukernavnet (e-post adressen) og trykk på "Neste".

Velg IMAP
Steg 4:
Vi anbefaler å alltid benytte IMAP. Da vil e-postene ligge på server hos oss og de er tilgjengelig på webmail og andre enheter.
I dette eksempelet har vi valgt IMAP.

Skriv inn din epost adresse
Steg 5
Skriv inn passordet til e-post adressen.

Innkommende epost innstillinger Gmail App

Steg 6 - Legg inn informasjon:
Her legger du inn informasjon for å motta e-post. Mye av informasjonen finner appen automatisk.

 1. Tast inn din e-post adresse.
 2. Tast inn ditt passord. 
 3. Skriv inn eller endre innkommende tjener til imap.proisp.no
 4. Trykk "Neste" for å gå videre til utgående SMTP oppsett.

mceclip0.png

Steg 7 - Utgående server (SMTP):
Her legger du inn informasjon for å sende e-post. Mye av informasjonen finner app'en automatisk.

 1. Tast inn din e-post adresse.
 2. Tast inn ditt passord. 
 3. Skriv inn eller endre utgående tjener til smtp.proisp.no.
 4. Trykk "Neste" for å gå videre.

mceclip1.png
Steg 8 - Alternativer
Vi lar standard alternativer stå aktivert og trykker "Neste".


Steg 9

 1. Har du flere e-post adresser satt opp anbefaler vi å la e-post adressen i dette feltet slik at det er enklere å bytte mellom kontoer.
 2. Legg inn navnet ditt eller hva en ønsker skal vise hos mottaker når en sender e-post.
 3. Trykk videre på "Neste".


Ferdig
Vi har nå vært gjennom hvordan vi kan sette opp din e-post adresse i Gmail sin App for Android.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse