Eksport av Mailman mailing-liste

OBS! Eksport av Mailman mailing-liste krever root (administratortilgang) på serveren som listen befinner seg på. Kunder som ikke har egen server (VPS/Dedikert server) må ta kontakt med Kundeservice for å få tilsendt en eksport av sin mailing-liste. 


Dersom du har root-tilgang til din server så følger du disse skritt: 

1. Logg inn på kontoen din via SSH som root-bruker.

2. Finn Mailman-katalogen din (vanligvis plassert i /usr/local/cpanel/3rdparty/mailman/bin)

3. Utfør følgende kommando for å kopiere Mailman-postliste-abonnentene til en tekstfil:

 ./list_members LISTNAME > ./subscribers.txt 

(der LISTNAME er navnet på abonnentlisten din (hvis abonnentlisten din er list@example.com, LISTNAME vil være list_example.com)

4. Dette vil kopiere e-postabonnentene dine til subscribers.txt, og plassere én e-post per linje.

5. Til slutt vil du kopiere filen til en katalog som er tilgjengelig via FTP, slik at du kan laste den ned, med følgende kommando:

cp subscribers.txt /home/brukernavn/ 

(hvis du kopierer den til /home/brukernavn/public_html du kan peke en nettleser til filen for å se eller laste den ned).

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse