Masseutsendelser av epost på ny plattform

For å begrense skaden av misbruk på vår plattform gjelder følgende begrensninger for å sende epost::

  • 25 meldinger / 5 minutter
  • 250 mottakere / 5 minutter
  • 1000 mottakere / 24 timer
  • 5000 mottakere / 30 dager

I tillegg:

  • 250 meldinger / time / kundeforhold
  • 1500 mottakere / time / kundeforhold

I praksis betyr dette at du bør benytte en 3de part for større masseutsendelser. Dersom du tidligere har benyttet Pro ISP for masseutsendelser som går ut over de definerte terskelverdiene må du gjøre tilpasninger. Det vil ikke være mulig å definere andre terskelverdier for enkeltkontoer, ei heller unntaksvis for en kortere tidsperiode.

Se også egen artikkel om sende epost fra våre webhotell.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse