Brukervarsel: endringer i epostoppsett

Hei!

Du mottar denne meldingen fordi vi nå foretar endringer i e-postsystemet vårt som krever at du må gjøre noen tilpasninger i postoppsettet ditt. Endringene er helt nødvendige, og tar kun noen få minutter å utføre.

NB! Dersom du allerede har ut ført endringene og stadig mottar dette varselet betyr det at du har satt opp epost på flere enheter som PC, tablet eller mobil, og som du må endre oppsett på.

Vi anbefaler at du gjør endringene så snart som mulig for å unngå problemer. Brukere som ikke endrer oppsett vil oppleve at de ikke er i stand til å lese/sende epost som normalt.

Der du tidligere har benyttet mail.<dittdomene>.no, eller cpanelxx.proisp.no, i ditt epostoppsett skal du nå benytte følgende:

 

Serverfunksjon

Protokoll

Vertsnavn

Port

Kryptering

Innkommende epost

IMAP

imap.proisp.no

993

SSL/TLS

Utgående epost

SMTP

smtp.proisp.no

465

SSL/TLS

Kalender

calDAV

caldav.proisp.no

443

 

Kontakter

cardDAV

carddav.proisp.no

443

 

 

 

 

 

 

Server for både innkommende og utgående epost krever passordgodkjenning.

Brukernavn: hele epostadressen - f.eks. navn@dittdomene.net

Vi anbefaler på det sterkeste at du benytter IMAP ved oppsett av epost. Ved bruk av POP3 blir epost lastet ned til enheten din, og fjernet fra server som standard. Dette vanskeliggjør lesing av epost på flere enheter, f.eks. mobil og PC.

Hvis du likevel ønsker å benytte POP3 så skal du benytte følgende innstillinger:

Serverfunksjon

Protokoll

Vertsnavn

Port

Kryptering

Innkommende epost

POP3

pop.proisp.no

995

SSL/TLS

Utgående epost

SMTP

smtp.proisp.no

465

SSL/TLS

 

--

Med vennlig hilsen

PRO ISP
Driftspartner

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse