Sende epost fra webhotell / nettsider

NB! Du må først påse at SPF-record er oppdatert for domenenavnet når du sender epost fra våre webhotell.

De aller fleste nettsider har behov for å sende mail i en eller annen form, for eksempel innsendelse av kontaktskjema, utsendelse av nyhetsbrev, varsler til brukere og liknende.

Slik funksjonalitet er et yndet mål for angripere hvor den ofte blir misbrukt til å sende spam, phishing-angrep og liknende. Når denne funksjonaliteten blir misbrukt medfører det leverbarhetsproblemer for deg og alle andre brukere som benytter samme server for å sende epost.

Som følge av dette må du gjøre noen tilpasninger i måten du sender epost på.

Sende epost fra vår plattform

Dersom du ønsker å sende epost fra webhotellet, altså ikke ved hjelp av en 3de part må du påse at følgende overholdes:

 • Kontoen det skal sendes fra må eksistere på våre mailservere. Du må også autentisere kontoen for å sende epost fra webhotellet etter migrering:

  • Velg 'Webhosting' og deretter 'Webhotell' fra menyen i Kontrollpanelet og trykk på kontoen du ønsker å administrere.
  • Trykk 'Utgående epost' .
  • Velg konto i listen det ønskes å sendes fra og velg "Autentisere".
 • Du må benytte phpmail() eller en av følgende SMTP-tjenere over port 25, med TLS-kryptering:
 • Du kan ikke benytte ekstern SMTP, se instruksjoner for å sende epost fra vår plattform vha. 3de part lenger ned på siden.

Begrensninger

For å begrense skaden av misbruk på vår plattform gjelder følgende begrensninger for å sende epost fra våre webhotell:

 • 25 meldinger / 5 minutter
 • 250 mottakere / 5 minutter
 • 1000 mottakere / 24 timer
 • 5000 mottakere / 30 dager

I tillegg:

 • 250 meldinger / time / kundeforhold
 • 1500 mottakere / time / kundeforhold

I praksis betyr dette at du bør benytte en 3de part for større masseutsendelser.

Sende epost fra vår plattform vha. 3de part

På grunn av leverbarhetsproblemene beskrevet over velger mange brukere å benytte en 3de part som SendGrid, GMail, MailJet m.fl. Mange av disse støtter levering over SMTP, hvilket ikke er et alternativ på vår plattform. For å benytte en 3de part må du endre leveringsmetode til å benytte tilgjengelige API'er:

Sende epost fra vår plattform vha. 3de part

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse