Sende epost fra webhotell / nettsider vha. API

For masseutsendelser av epost anbefaler vi at du bruker en 3de part og tilgjengelige API'er.

Fordelen med å bruke et API i stedet for SMTP inkluderer:

  1. Bedre kontroll

  2. Mer funksjonalitet

  3. Økt sikkerhet

Masseutsendelser over SMTP er i praksis dessuten ikke mulig:

  • Begrensninger på plattformen er gjeldende for å ivareta leverbarhet for våre kunder
  • Du kan ikke benytte SMTP hos 3de part

Se sende epost fra webhotell / nettsider for mer informasjon.

Nært sagt enhver 3de part tilbyr et API for å sende epost i stedet for å submit over SMTP. Tilbyderne har også veldokumentert eksempelkode. tillegg finnes det utvidelser og moduler for de aller fleste velbrukte og velprøvde CMS'er, som f.eks. WordPress.

Konfigurere masseutsendelser vha. 3de part i WordPress

Kunder med Wordpress kan ta i bruk en plugin som heter "WP Mail SMTP" hvor man veldig enkelt kan konfigurere støtte for utgående epost via API. 

WP Mail SMTP følger med en rekke linker til dokumentasjon for oppsett, alt ettersom hvilken tilbyder man velger å gå for. En oversikt over tilbydere og deres tjeneste, hva den inkluderer og eventuelle priser finner du her: https://wpmailsmtp.com/docs/a-complete-guide-to-wp-mail-smtp-mailers/

Konfigurere SMTP via API.

I eksemplet under så har vi valgt "SendGrid" som vår leverandør, vi får da spørsmål om å angi "API Key", hvorpå vi får en link til hvordan vi får en slik nøkkel. I korte trekk så krever det at man registrerer seg hos SendGrid og angir noen enkle innstillinger som er nødvendig for at man skal kunne sende epost via dem. 
mceclip0.png

Når konfigurasjon hos Sendgrid er utført så velger du "Save Settings" og det vil bli forsøkt sendt en test mail for å se om din konfigurasjon var vellykket. 

Største fordelen med å gå gjennom prosessen av å registrere seg hos en tredjeparts-leverandør som er referert til "WP Mail SMTP" er at disse er trygge leverandører som spesialiserer seg på masseutsendelse av epost, til sammenligning til oss som spesialiserer på å levere webhotell, så vil ikke vi være i stand til å kunne tilby lik stor kvantum av utgående epost fra webhotell.  

Konfigurere SMTP via PHP-Mail.

For å konfigurere lokal SMTP og kanskje den enkleste løsningen, så velger du rett og slett "Default (none)", slik vist på skjermbildet: 
mceclip0.png

Konfigurere ekstern SMTP (Other SMTP).

Hvis du har angitt en ekstern SMTP under "Other SMTP", så vil disse nå feile dessverre. 
For å kunne sende mail fra webhotellet ditt igjen, så må du enten endre til "Default (none)", en av de andre SMTP tjenestene, eller så kan du konfigurere "Other SMTP" på nytt, men det må da være vår SMTP som du benytter, denne krever igjen at du har en epost- konto/adresse opprettet hos oss.

For å angi en konto for utgående epost, følg denne guiden. Konfigurasjon skal da se noe ut som dette: 
mceclip1.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse