Bruke composer på webhotell

Denne guiden tar utgangspunkt i at du bruker en terminal (SSH), og at du har grunnleggende kjennskap til bash.

Installere Composer

Composer er ikke installert som standard på våre servere, men det kan installeres og kjøres lokalt på din konto. Det gjør du på følgende måte:

1. Logg på webhotellet ditt via SSH for å starte installasjonen. Du kan ikke gjøre dette fra Kontrollpanelet eller FTP. 

2. Kjør følgende kommandoer i shellet ditt.

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === '55ce33d7678c5a611085589f1f3ddf8b3c52d662cd01d4ba75c0ee0459970c2200a51f492d557530c71c15d8dba01eae') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

For mer informasjon se Composer sin egen installasjonsguide

Vær oppmerksom på at du må bruke HTTPS for utgående trafikk fra shellet ditt.

 

 

 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse