Caching på webhotell

Webhotell på ny plattform benytter såkalt edge-caching med Varnish for caching av innhold: https://varnish-cache.org/

At cachen ligger på edge betyr at brukere får servert innhold fra cache før de eventuelt treffer webserveren. I praksis medfører dette raskere nettsider, og helt uten behov for programvare på webserveren som f.eks. en plugin i WordPress og liknende. Cachen er innebygd i plattformen, alltid aktiv, og kan i utgangspunktet ikke deaktiveres, men du kan styre når den skal brukes, og levetiden på den.

Dersom du har installert LiteSpeed cache plugin i WordPress kan du trygt, og med fordel, avinstallere denne etter migrering.

Administrere cache

For å tømme cache kan du benytte disse tre metodene:

 1. Logge på webhotellet via SSH og kjøre "cache-purge"-kommandoen som er installert på samtlige servere.
 2. Laste opp noe via SFTP/SSH. NB! Dersom du laster vha. FTP må du tømme cachen manuelt jf. punktet over.
 3. Bruke funksjonen for å tømme cache i WordPress-utvidelsen for Varnish.

Vær oppmerksom på

 • Det er kun GET-requests som caches. Ikke POST/PUT/DELETE-requests.
 • Alt blir cachet med unntak av:
  • Innhold med "powered-by" PHP-header (f.eks. X-Powered-By: PHP/7.4.27)
  • Innhold med caching header som forbyr caching eller bruker cookies
 • Unntakene kommer som følge av at Varnish sjekker headere når den cacher noe, som i praksis betyr at du kan kontrollere hva som skal caches, og levetiden på cache vha. cache-TTL i headeren på innholdet.
 • Standard cache-TTL er på 3600 sekunder, 1 time, og vil bli benyttet dersom ikke annet angis.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse