Bruke git på webhotell

Denne guiden tar utgangspunkt i at du bruker en terminal (SSH), og at du har grunnleggende kjennskap til bash.

Installere og konfigurere git

Git er allerede installert på serverne våre, og er "klart til bruk" så fort webhotellet ditt er klart. Logg på webhotellet ditt via SSH for å komme i gang. Du kan ikke administrere git fra Kontrollpanelet.

Vær oppmerksom på at du må bruke HTTPS for utgående trafikk fra shell.

Lag et git "repo" på ditt webhotell

Når du skal starte ditt nye git-prosjekt må du starte med å lage et "repository", ofte kalt "repo". Dette gjør du på webhotellet ditt, ved å opprette en mappe på ditt webhotell. Gjerne i hjemmekatalogen din. Deretter navigerer du inn i mappen du har laget, og initierer prosjektet ditt ved å kjøre 'git init'-kommandoen. Du skal da få tilsvarende tilbakemelding som vist på bildet under:

mceclip1.png

Oppgi navn/kontaktinformasjon for din bruker

For å kunne publisere trenger du å definere et navn og en e-postadresse for din git-bruker på serveren. Det gjør du ved å kjøre 'git config --global user.email "din@e-postadresse.no"' og 'git config --global user.name "Ditt Navn"':

mceclip0.png

Legg filer til ditt stagingmiljø

Nå kan du starte å legge til filer til ditt repo. Det er viktig at filene også blir lagt til i ditt stagingmiljø, da en fil som blir lagt til i mappen ikke automatisk blir en del av prosjektet. Det gjør du ved å bruke 'git add'-kommandoen. Et eksempel på hvordan dette gjøres kan du se her, samt hva git sier om filer som er lagt i mappen uten å bli lagt til i prosjektet:

mceclip3.png

'git status' er en nyttig kommando for å holde oversikt over ditt prosjekt, og kan blant annet brukes til å kontrollere at filer faktisk er lagt til i prosjektet.

Lag en 'commit' / publiser endringer

Alle endringer som er gjort hittil er lagret i stagingmiljøet til ditt prosjekt. For at endringer skal tre i kraft må det lages en 'commit', eller en publisering om du vil. Det gjør du ved å bruke 'git commit'-kommandoen. Legg gjerne ved en kommentar til din commit, det setter sannsynligvis dine kolleger stor pris på! Eksempel:

mceclip1.png

Gratulerer! Ditt prosjekt har nå startet, og du har gjennomført din første publisering.

PS! Du kan selvfølgelig også klone et eksisterende prosjekt til ditt webhotell ved hjelp av 'git clone <url>', eks.:

mceclip2.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse