Åpne porter på ny plattform

Åpne porter på ny plattform er begrenset til et standardutvalg, fullstendig oversikt under. Dersom du har behov for andre porter må du flytte til en VPS.

Vær oppmerksom på at eventuelle porter som er åpnet historisk (custom) blir stengt etter migrering. Det er ikke mulig åpne disse igjen.

Vær også oppmerksom på at:

  • Vi ikke tillater utgående over SSH. Du må benytte HTTPS for f.eks. Composer og git for utgående.
  • Selv om disse systemportene er åpne kan du ikke bruke de til noe annet enn det som er reservert for systemet. Se oversikt i Wikipedia for tilknyttede tjenester.
  • Enhver cPanel-spesifikk port og andre porter som ikke er nevnt eksplisitt på denne siden blir stengt etter migrering.
Port In Out
20 YES* NO
21 YES* NO
22 YES* NO
25 NO NO**
80 YES YES
110 NO YES
143 NO YES
443 YES YES
465 NO NO**
587 NO NO**
993 NO YES
995 NO YES
2525 NO NO**
3306 NO*** NO***

 

* Det er ikke mulig å logge direkte på web serveren, men du vil kunne logge på en container der du kan administrere innholdet på ditt webhotell.

** Utgående e-post må sendes med sendmail (https://www.php.net/manuel/en/function.mail.php) eller SMTP over port 25. mailout.proisp.no eller localhost skal brukes som vertsnavn ved bruk av SMTP.

*** MySQL-tilkoblinger er kun tilgjengelig lokalt på serveren, og det vil ikke være mulig å koble til databasen utenfra med unntak av via phpMyAdmin: https://no.dbadmin.one.com/

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse